Phòng vé Vietnam Airlines khuyến mãi ngày vàng

15/01/2021 Tuấn Phát

Phong ve vietnam Airlines khuyến mãi 5 ngày vé máy bay giá rẻ từ 1/1/2021 đến 5/1/2021. Khuyến mãi chỉ diễn ra trong 5 ngày đầu năm mới. Vì vậy, du khách cần nhanh tay đặt vé để không bỏ lỡ những ưu đãi hấp dẫn từ Vietnam Airlines. Các chặng bay được áp dụng trong chương trình khuyến mãi này là từ Việt Nam đi quốc tế và từ các thành phố lớn đến Việt Nam. Nếu bạn đang có ý định du lịch đến những vùng đất mới thì  Vietnambooking  Chắc chắn đây là cơ hội tốt nhất dành cho bạn.

Hotline hỗ trợ đặt vé 24/7:  19004798 

Các chương trình khuyến mãi hàng tháng luôn được cập nhật trên trang "Vietnam Airlines Khuyến mãi". Hãy thường xuyên theo dõi để săn được những chuyến bay giá tốt nhất.

BẢNG GIÁ VÉ CỦA VIETNAM AIRLINES

 Đường bay từ Việt Nam đi quốc tế 

 Vấn đề đi   Nơi Đến   Giá vé khứ hồi (USD)   Ngày bay   Ngày bay về 

Hanoi

Bangkok

146

10 tháng 1 21-15 tháng 2 21

22/2 / 21-07 / 04/21

17 tháng 4 – 26 tháng 4 21

30 tháng 4 đến 9 tháng 6, 21 tháng 6

10 tháng 1 21-19 tháng 2 21

17 tháng 4 – 29 tháng 4 21

03/05 / 21-09 / 06/21

Hanoi

Kuala Lumpur

122

10 tháng 1 21-15 tháng 2 21

23 tháng 2, 21-24, 21 tháng 4

30 tháng 4 đến 9 tháng 6, 21 tháng 6

10/1 / 21-17 / 02/21

26 / 21-25 / 04/21 tháng 2

03/05 / 21-09 / 06/21

Hanoi

Singapore

198

10 tháng 1 21-15 tháng 2 21

23 tháng 2, 21-24, 21 tháng 4

30 tháng 4 đến 9 tháng 6, 21 tháng 6

10/1 / 21-17 / 02/21

26 / 21-25 / 04/21 tháng 2

03/05 / 21-09 / 06/21

Hanoi

Yangon

149

10/1 / 21-31 / 12/17

10/1 / 21-31 / 12/17

Hanoi

Siem Reap

158

10/1 / 21-10 / 02/21

16 / 21-30 / 06/21 tháng 2

Hanoi

Bắc Kinh

413

10/1 / 21-09 / 02/21

1, 21-26 tháng 3, 21 tháng 4

01/05 / 21-30 / 06/21

10/1 / 21-09 / 02/21

1 tháng 3 – 30 tháng 4 – 21 tháng 4

07/05 / 21-30 / 06/21

Hanoi

Quảng châu

247

Hanoi

Chengdu

269

Hanoi

Thượng hải

353

Hanoi

Hong Kong

176

Hanoi

Cao Hung

270

10 tháng 1 21-11 tháng 2 21

06/03 / 21-30 / 06/21

10/1 / 21-05 / 02/21

24/02 / 21-30 / 06/21

Hanoi

Đài Bắc

270

Hanoi

Tokyo

707

10/1 / 21-14 / 02/21

1 tháng 4 năm 2011 – 30 tháng 6, 21 tháng 6

10/1 / 21-30 / 06/21

Hanoi

Nayoga

707

10/1 / 21-14 / 02/21

1 tháng 4 năm 2011 – 30 tháng 6, 21 tháng 6

10/1 / 21-30 / 06/21

Hanoi

Fukuoka

692

10/1 / 21-14 / 02/21

1 tháng 4 năm 2011 – 30 tháng 6, 21 tháng 6

10/1 / 21-30 / 06/21

Hanoi

Osaka

711

10/1 / 21-14 / 02/21

1 tháng 4 năm 2011 – 30 tháng 6, 21 tháng 6

10/1 / 21-30 / 06/21

Hanoi

Seoul

428

10/1 / 21-06 / 02/21

15/2 / 21-30 / 06/21

10 tháng 1 21-11 tháng 2 21

01/3 / 21-30 / 06/21

Hanoi

Pusan

425

Hanoi

Moscow

541

10 tháng 1 21-19

16/02 / 21-31 / 05/21

10 tháng 1 21-19

16/02 / 21-31 / 05/21

Hanoi

London

876

10 tháng 1 21-24 tháng 2 21

15 tháng 4 – 30 tháng 6 21 tháng 6

15 tháng 2 – 28 tháng 2

15 tháng 4 – 29 tháng 6 21

Hanoi

Paris

840

10 tháng 1 21-23 21 tháng 2

09/04 / 21-30 / 06/21

10 tháng 1 21-16 tháng 2 21

19 Tháng Ba 21 – 30 Tháng Sáu 21

Hanoi

Frankfurt

878

10/1 / 21-28 / 02/21

1 tháng 4 năm 2011 – 30 tháng 6, 21 tháng 6

10-21-31 / 21 tháng 1

19 Tháng Ba 21 – 30 Tháng Sáu 21

HCMC

Bangkok

141

10 tháng 1 21-15 tháng 2 21

22/2 / 21-07 / 04/21

17 tháng 4 – 26 tháng 4 21

30 tháng 4 đến 9 tháng 6, 21 tháng 6

10 tháng 1 21-19 tháng 2 21

17 tháng 4 – 29 tháng 4 21

03/05 / 21-09 / 06/21

HCMC

Kuala Lumpur

99

10 tháng 1 21-15 tháng 2 21

23 tháng 2, 21-24, 21 tháng 4

30 tháng 4 đến 9 tháng 6, 21 tháng 6

10/1 / 21-17 / 02/21

26 / 21-25 / 04/21 tháng 2

03/05 / 21-09 / 06/21

HCMC

Singapore

153

10 tháng 1 21-15 tháng 2 21

23 tháng 2, 21-24, 21 tháng 4

30 tháng 4 đến 9 tháng 6, 21 tháng 6

10/1 / 21-17 / 02/21

26 / 21-25 / 04/21 tháng 2

03/05 / 21-09 / 06/21

HCMC

Yangon

135

16 / 21-25 / 2/21 tháng 2

08/04 / 21-20 / 04/21

16 / 21-25 / 2/21 tháng 2

08/04 / 21-20 / 04/21

HCMC

Thủ đô Jakarta

233

10/1 / 21-30 / 06/21

10/1 / 21-30 / 06/21

HCMC

Siem Reap

263

10/1 / 21-10 / 02/21

16 / 21-30 / 06/21 tháng 2

10/1 / 21-10 / 02/21

16 / 21-30 / 06/21 tháng 2

HCMC

Quảng châu

247

10/1 / 21-09 / 02/21

1, 21-26 tháng 3, 21 tháng 4

01/05 / 21-30 / 06/21

10/1 / 21-09 / 02/21

1 tháng 3 – 30 tháng 4 – 21 tháng 4

07/05 / 21-30 / 06/21

HCMC

Thượng hải

353

HCMC

Hong Kong

155

10/1 / 21-09 / 02/21

1, 21-26 tháng 3, 21 tháng 4

01/05 / 21-30 / 06/21

10/1 / 21-09 / 02/21

1 tháng 3 – 30 tháng 4 – 21 tháng 4

07/05 / 21-30 / 06/21

HCMC

Cao Hung

280

HCMC

Đài Bắc

257

HCMC

Fukuoka

537

10/1 / 21-14 / 02/21

10/01 / 21-31 / 3/21

HCMC

Nayoga

552

10/1 / 21-14 / 02/21

10/01 / 21-31 / 3/21

HCMC

Tokyo

552

10/1 / 21-14 / 02/21

1 tháng 4 năm 2011 – 30 tháng 6, 21 tháng 6

10/1 / 21-30 / 06/21

HCMC

Osaka

611

10/1 / 21-14 / 02/21

1 tháng 4 năm 2011 – 30 tháng 6, 21 tháng 6

10/1 / 21-30 / 06/21

HCMC

Seoul

321

10/1 / 21-06 / 02/21

15/2 / 21-30 / 06/21

10 tháng 1 21-11 tháng 2 21

01/3 / 21-30 / 06/21

HCMC

Pusan

579

HCMC

London

871

10 tháng 1 21-24 tháng 2 21

15 tháng 4 – 30 tháng 6 21 tháng 6

15 tháng 2 – 28 tháng 2

15 tháng 4 – 29 tháng 6 21

HCMC

Paris

785

10 tháng 1 21-23 21 tháng 2

09/04 / 21-30 / 06/21

10 tháng 1 21-16 tháng 2 21

19 Tháng Ba 21 – 30 Tháng Sáu 21

HCMC

Frankfurt

823

10/1 / 21-28 / 02/21

1 tháng 4 năm 2011 – 30 tháng 6, 21 tháng 6

10-21-31 / 21 tháng 1

19 Tháng Ba 21 – 30 Tháng Sáu 21

Danang

Quảng châu

274

10/1 / 21-09 / 02/21

1, 21-26 tháng 3, 21 tháng 4

01/05 / 21-30 / 06/21

10/1 / 21-09 / 02/21

1 tháng 3 – 30 tháng 4 – 21 tháng 4

07/05 / 21-30 / 06/21

Danang

Seoul

321

10/1 / 21-06 / 02/21

15/2 / 21-30 / 06/21

10 tháng 1 21-11 tháng 2 21

01/3 / 21-30 / 06/21

 Các đường bay từ quốc tế đến Việt Nam 

Singapore

Hanoi

230SGD

10/1 / một 21-17 / 21/02
Ngày tham gia : 26 Tháng 2 / 21-25 / 21/04
03/05 / 21-09 / 21/06

10 tháng 1 21-15 tháng
2 23 tháng 2, 21-28 tháng 3 21
tháng 4, 26 tháng 4, 21 tháng 4 – 09/06/21

Singapore

HCMC

200SGD

Bangkok

Hanoi

1.650 THB

10 tháng 1 21-19 tháng 2
17 tháng 4 – 29 tháng 4 21 tháng 4
03/05 / 21-09 / 06/21

10 tháng 1 21-15 tháng 2 21
22/2 / 21-07 /
21 tháng 4 17 tháng 4 – 26 tháng 4 21
tháng 4 30 tháng 4 đến 9 tháng 6, 21 tháng 6

Bangkok

HCMC

1.500THB

Bangkok

Danang

1.500THB

Kuala Lumpur

Hanoi

335 triệuYR

10/1 / một 21-17 / 21/02
Ngày tham gia : 26 Tháng 2 / 21-25 / 21/04
03/05 / 21-09 / 21/06

10 tháng 1 21-15 tháng
2 23 tháng 2, 21-28 tháng 3 21
tháng 4, 26 tháng 4, 21 tháng 4 – 09/06/21

Kuala Lumpur

HCMC

200 triệuYR

Siem Reap

Hanoi

218USD

10 tháng 1 21-15 tháng 2 21
tháng 2 26 / 21-30 / 06/21

10/1 / 21-10 / 02/21/2
16 / 21-30 / 06/21

Siem Reap

HCMC

143USD

Phnom Penh

Hanoi

230USD

Luang Prabang

Hanoi

95USD

10 tháng 1 21-15 tháng 2 21
tháng 2 26 / 21-30 / 06/21

10/1 / 21-10 / 02/21/2
16 / 21-30 / 06/21

Luang Prabang

HCMC

245USD

Vientiane

Hanoi

100 USD

Vientiane

HCMC

120USD

Bắc…

Vé Máy Bay Khuyến Mãi