no

New York Top 10 Thành phố đẹp nhất nước Mỹ

New York Top 10 Thành phố đẹp nhất nước Mỹ

Mỹ là một quốc gia cộng hòa lập hiến liên bang gồm 50 tiểu bang và 1 đặc khu liên bang. Quốc gia này nằm gần hoàn toàn trong Tây Bán cầu, gồm các tiểu bang lục địa và thủ đô Was...